Energie Prestatie Advies

Energie Prestatie Advies

Zonnige adviezen

Bij verkoop en/of verhuur van een gebouw wordt er steeds meer gelet op energielabels. Sterker nog: er dient een energieprestatiecertificaat aanwezig te zijn. Het geeft op basis van berekeningen informatie over de hoeveelheid energiegebruik en -verbruik. Het gaat dan om energieverbruik voor verwarming, warmwatervoorziening, verlichting, ventilatie en koeling.

BouwkeurGroep BV stelt deze certificaten op. Er zijn diverse manieren waarop dat gebeurt. Elke woning en/of utiliteitsgebouw heeft een fictief energielabel. Echter, als aangetoond kan worden dat er energiebesparende maatregelen zijn getroffen (zonnepanelen, isolatie, dubbele beglazing et cetera), dan wordt het energielabel aangepast. BouwkeurGroep BV is gecertificeerd als BRL9500-adviseur en kan derhalve woningen en utiliteitsgebouwen toetsen en zo nodig het label aanpassen.

Ook kan BouwkeurGroep BV EPA-maatwerkadviezen uitbrengen, aan de hand waarvan woningen en utiliteitsgebouwen nóg energiezuiniger kunnen worden of zelfs energieneutraal.